Avís Legal

Traducciones:

CONDICIONS D'ÚS

1) DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’ article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L'empresa titular de binipreu.es, binipreu.net i binipreu.com (d'ara endavant, Site) és BINIPREU S.L, amb domicili a C/ Borja Moll nº 45 de Maó, amb nombre de NIF: B57281321 (d'ara endavant, BINIPREU).

2) USUARIS:

L'accés i/o l’ús dels portals de BINIPREU atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que, en el seu cas, resultin d'obligat compliment.

3) ÚS DEL PORTAL:

El Site de BINIPREU proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet que pertanyen a BINIPREU o als seus llicenciants, als quals l'USUARI pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del Site. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que BINIPREU ofereix a través de la seva Site i amb caràcter enunciatiu però no limitant, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfobs, pornogràfics, il·legals, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de BINIPREU, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. BINIPREU es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, BINIPREU no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4) PROTECCIÓ DE DADES:

BINIPREU compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l'USUARI pugui sol·licitar a BINIPREU, farà saber a l'USUARI de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, BINIPREU informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

BINIPREU per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BINIPREU o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de BINIPREU. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BINIPREU. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de BINIPREU.

6) EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

BINIPREU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7) MODIFICACIONS:

BINIPREU es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Site.

8) COOKIES:

BINIPREU podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI pel seu Site. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'USUARI podrà configurar el seu navegador per a què notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per BINIPREU, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als Continguts.

9) ENLLAÇOS:

En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, BINIPREU no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas BINIPREU assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10) DRET D'EXCLUSIÓ:

BINIPREU es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu Site i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

11) GENERALITATS:

BINIPREU perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

BINIPREU podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre BINIPREU i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades

1. BINIPREU, S.L, amb domicili en C/ Borja Moll nº 45 de Maó, amb número de NIF: B57281321 (d'ara endavant, BINIPREU) i en el formulari de contacte, com a titular amb caràcter general de la present pàgina web (Binipreu.com/.net/.es) i responsable dels fitxers automatitzats derivats de la mateixa, garanteix l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre (d'ara endavant, LOPD i RLOPD) i altra normativa aplicable.

2. Aquesta declaració té com a finalitat informar als usuaris de la política de protecció de dades personals seguida per BINIPREU. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de BINIPREU on es recaptin dades de caràcter personal, sense perjudici d’allò indicat a la Clàusula de Privacitat aplicable a cada formulari concret.

3. BINIPREU pot modificar aquesta Política de Privacitat en funció d'exigències legislatives o d’autoregulació, per això s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

4. BINIPREU té plena consciència de l'ús i tractament que s'ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris a les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts o per remetre'ls comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

5. BINIPREU adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia d'acord amb allò establert pel RLOPD. No obstant això, BINIPREU no pot garantir l'absoluta *inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

6. Part dels serveis que BINIPREU ofereix als seus usuaris utilitzen cookies. Les cookies són petits arxius de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Les cookies solament poden ser llegides pel lloc web que ho va enviar a l'equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir un virus. BINIPREU utilitza aquestes dades amb la finalitat darrera de millorar els seus serveis. La informació que BINIPREU emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l'usuari en les seves diferents visites al lloc web. L'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar les cookies, no obstant això BINIPREU li aconsella i agraeix que activi l'acceptació de cookies per poder obtenir dades més precises que permeten millorar el contingut i adaptar-lo a les preferències de l'usuari. BINIPREU no es responsabilitza que la desactivació de les cookies impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

7. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es fan responsables de comunicar a BINIPREU qualsevol modificació en les mateixes, quedant BINIPREU exempt de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

8. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a les adreces indicades en cada cas o a l'adreça indicada en el punt 1, identificant-se i concretant la seva sol·licitud. Si escau, hauran d'aportar fotocòpia del DNI o document equivalent.

9. BINIPREU, en virtut de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cap cas remetrà publicitat i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial als usuaris sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment. Així mateix tampoc remetrà missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviarà cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

10. BINIPREU informa als usuaris que, en cas d'haver sol·licitat l'enviament de missatges comercials o alertes, podran donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-ho per escrit a través del formulari de contacte.

11. En relació amb les dades personals de menors de 14 anys, BINIPREU mai utilitzarà aquestes dades per a finalitats inadequades per a l'edat del menor. BINIPREU facilitarà als pares o tutors la possibilitat que puguin exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels seus fills o tutelats i anima als menors a que consultin amb ells abans de proporcionar dades.

© BINIPREU, S.L. 2013.

Tornar